Vitajte na stránkach

súkromnej materskej školy 

a detského centra  

                           HAPPY TOWN....

Projekt : Hlina - vzácny dar zeme naším predkom

Poskytovateľ grantu : Nadačný fond TELEKOM pri Nadácii PONTIS

 

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva . Jedným z jeho najvýznamnejších klenotov je staré hrnčiarstvo.

Počas trvania projektu ( marec - august 2018) sme sa v rámci  projektových aktivít oboznámili s hrnčiarskym kruhom,

ujo keramikár nás naučil modelovať z hliny, zdobili sme glazúrou a na interaktívnych stretnutiach sme sa oboznámili 

s najtypickejšími znakmi starej keramiky nášho regiónu. Náš projekt získal značku podujatia Európskeho kultúrneho

dedičstva a vďaka poskyovateľom grantu sme si mohi zakúpiť keramickú pec na vypaľovanie hliny a glazúry, aby sme 

v našich stretnutiach s hlinou mohli pokračovať aj v budúcnosti.

 

Prevádzková doba :   
 
 

                              6:30 hod. - 16:30 hod.

 
 
 
 
 
 
  
 
 

    

V krásnom kúpeľnom mestečku Sliač máme pre Vás súkromnú materskú školu a detské jasličky

 

 

Prevádzková doba :   6:30 hod. - 16:30 hod.